Gebruiksvoorwaarden en algemene leveringsvoorwaarden

Welkom op de Dr.Stöcker website. Op deze website treft u informatie aan van de kwali-tatieve en bekende was- en verzorgingsproducten van het merk Dr.Stöckervoor wasstraten, rollovers, truck wasinstallaties, DHZ wasboxen, autopoets- en cleaning bedrijven. En verder informatie over de Dr.Stöcker services en dienstverlening.

Dr.Stöcker is een onderneming die uit meerdere vennootschappen bestaat en die zijn ondergebracht in verschillende rechtspersonen.

Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de gebruikelijke condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen. Onder Dr.Stöcker wordt verstaan Chemische fabrik Dr.Stöcker GmbH en Dr.Stöcker Benelux BV.

Op al onze leveringen gelden de algemene leveringsvoorwaarden van Dr.Stöcker, welke op de duitse website: www.dr-stöcker.de zijn te raadplegen en tevens kunnen worden opgevraagd via e-mail: info@dr-stöcker.nl

News

19.11.2018
DE REVOLUTIE IM WASCHEMIE-SEKTOR

Eersteklas verzorging met het PRIMETEC-effect voor uw wasbedrijf!